Vackra bilder efterlyses!

Har Du fina bilder som du vill dela med oss? Vi vill få mer liv i vår hemsida, visa vad Bureå är bra på. Maila då in Dina bilder till info@bbuf.se

Aktuellt

.

Vårt framtida Bureå

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Bureå. I det arbetet vill Skellefteå kommun få med önskemål och synpunkter från alla i Bureå, unga som gamla. Vill du vara med och påverka måste Du fylla i enkäten på skelleftea.se. Du kan läsa mer om bakgrunden till den nya fördjupade översiktsplanen här och fylla i enkäten här.

.

MEDLEMSKAP

Vill du bli medlem

Vill du bli medlem eller förnya ditt medlemsskap i Bbuf?

Som medlem har du möjlighet att samverka till Bureås utveckling.

Sätt in 100:- i medlemsavgift till bg 5825-1646 och märk inbetalningen med namn och mailadress.

.

 

SBB

Fler bostäder till Bureå!

SBB och Nordic Home Delevopement har var för sig anvisats mark för att bygga 100 respektive 40 lägenheter i Bureå enligt Norran. SBB har anvisats Ekorrgränd på Klosterholmen och Nordic Home Development vid Burviksvägen.

 40 nya lägenheter byggs i Bureå – då står de klara – Norran

Enligt mark- och byggnämnden i Skellefteå finns inget planmässigt hinder att bygga Bureå Sjöstad!

Här kan du läsa Norrans artiklar:

Ser möjligheter att kunna bygga Bureå sjöstad – Norran

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

6 000 invånare i Bureå 2050

Så många antas bo i Bureå 2050 enligt den nya Översiksplanen, som är under utarbetning. Planen är ej antagen ännu. Men ska vi bli så många behövs nya bostäder byggas redan nu. 

Bostadsbrist har rått i Bureå sedan 00-talet och olika förslag har tagits fram av Byautvecklingsföreningen och Företagsnätverket.

Exempelvis Bureå Sjöstad, som en del i ett utvecklat skärgårdscentrum vid havet, togs fram 2007

Parhusboende för 55+ togs fram 2009

Underlag till pågående översiktsplan

Det pågående arbetet med Översiktsplanen som Skellefteå kommun arbetar med kan man läsa om här.

Följ oss på Facebook