Webbredaktionen i Bureå har inlett ett samarbete med Bureskolan. Här kommer eleverna att få lägga in reportage av olika slag. Det kan handla om reportage från skolan, men även från aktiviteter utanför Bureå, där burebor deltar. Med andra ord så kommer eleverna att få skriva om sådant de är intresserade av, men även sådant de aldrig varit i kontakt med tidigare.