Översiktsplan Skellefteå Landsbygd

Översiktsplan Skellefteå Landsbygd

Här kan ni läsa om Skellefteå Kommuns arbete med den fördjupade planen för Skellefteå Landsbygd.

Samråd om fördjupad översiktsplan för Skellefteås Landsbygder. Klicka här för att komma till Skellefteå Kommuns information.

2018-12-11 14:47