Bureå Församling

Välkommen till Bureå församling 
Bureå församling är en del av Svenska kyrkan men också en del av kyrkan på hela jorden. Vi vill att alla människor ska få lära sig vem Jesus är och vad han gjort. Jesus älskar både stora och små människor men Bibeln berättar att barnen har en särskild plats i Jesu hjärta. Vuxna människor kan mycket och är bra på många sätt men ibland tyckte Jesus att de vuxna gjorde det onödigt krångligt när de skulle förstå vem Gud är.
De gångerna brukade han säga åt de vuxna att tro och bli som barnen istället.

Bureå kyrka

Kontakt
Lars Wangby
Skärvägen 2 A
930 15 Bureå
Tel: 0910-78 03 60
Fax: 0910-78 01 23
burea.forsamling@svenskakyrkan.se

www.burekyrkan.com