Skellefteå kommun informerade igår på skolrådet om byggande av ett förskolekomplex med plats för tio barngrupper och storkök. Frågan för dagen gällde bara placeringen. Kommunens förslag var antingen Tallbacka fotbollsplan eller skolans grusplan.

Förskola på gräsplanen

Placering på gräsplanen

Förkola på grusplanen2

Placering på grusplanen

En genomgång av alternativen visade på att en placering på Tallbacka skulle få som konsekvens att infarten till BIF skulle försvinna liksom återvinningen. Fotbollsplanen skulle placeras i den andra riktningen närmast klubbhuset. En stor parkering placeras framför badhuset. Om den i stället skulle placeras på skolans grusplan försvinner ju den lekytan för brännboll och fotboll. Kommunhuset rivs.

Vad som är konstigt i hanteringen är att man har satt sista dag för synpunkter till 30:e april, vilket är på tok för kort tid för att man ska hinna förstå konsekvenserna och formulera ett svar. Dessutom är varken berörda fack eller BIF vidtalade.

Titta på bilderna och försök skaffa dej en uppfattning. Finns det alternativa platser? Kommentera gärna eller skicka dina synpunkter till kommunen.

Här finns mer information om förändringen

Här finns bildspelet som visades (pptx)

Här lämnar du åsikter.

Share →

2 Responses to Bureås nya förskola ska ha två våningar och 10 avdelningar

  1. någerst skriver:

    Ha kvar grusplanen vid skolan, och bygga förskolan på gamla kommunhusets plats?

  2. mikael skriver:

    hoppas att dom kan låta Kommunhuset vara kvar ialf. för där finns ju minnen från man gick skolan själv. en om man själv inte gick hela vägen till nian här i bureå.