Botniabanan_bridge_ornskoldsvik_sweden

Botniabanan i Örnsköldsvik

Norrbotniabanan har ju stötts och blötts i många år, men ingen regering verkar vilja ta ett positivt beslut. Kan det vara så att den inte behövs?

Visserligen finns det för liten kapacitet på stambanan, och företagen klagar på svårigheterna att få fram deras gods på denna. Speciellt när urspårningar och översvämningar stoppar trafiken på stambanan förstår jag logistikansvarigas förtvivlan.
Men det mesta av godset går ju faktiskt att lägga över till fartyg. I dagsläget går det mesta av utrikes gods på fartyg, men det är ju ingenting som hindrar att även inrikes gods går på köl. Fartygstrafiken är i särklass det miljövänligaste alternativet, och om de styrande i landet anpassar rederiernas villkor i samklang med övriga Europa och ändrar skatteuttag till en s.k. tonnageskatt så kan vi förhoppningsvis se en uppgång av svenskflaggade fartyg.

Men det finns ju även persontrafik. Det är svårt att veta om persontrafiken kan bära sina kostnader, men som ett bidragande komplement till godstrafiken kan Norrbotniabanan kanske bli lönsam. Vi har ju våra vindkänsliga bussar som förhoppningsvis går i alla väder, annars får vi väl ta bilen.

Att ett byggande av Norrbotniabanan skapar arbetstillfällen vet vi ju alla, men den ger ju också arbete i framtiden i form av underhållspersonal, lokförare, tågvärdar m.m. Då kanske det blir enklare att följa arbetslinjen?

Tyvärr är det väl så att de flesta riksdagsledamöterna bor söder om Hallandsåsen, och jag misstänker att majoriteten har adress Velinge.

Valter Lindh

Share →